Kelder_constructeur_detail2

Disclaimer

King Architecten besteedt veel zorg aan de creatie van deze website. Wij geven echter geen enkele garantie inzake de juistheid, de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website geraadpleegd kan worden. De gebruiker mag er niet vanuit gaan dat de aangeboden informatie steeds correct is. Bovendien is de gebruiker zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daar op voorhand van op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan King Architecten niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites is King Architecten niet aansprakelijk voor het bestaan, de inhoud en de beschikbaarheid van deze andere sites. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. King Architecten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site noch schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze websites.

E-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ieder ander dan geadresseerde is niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van de inhoud van het bericht. Indien u een e-mail onbedoeld heeft ontvangen, dan verzoeken wij u om ons hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen.