Interieur Uitbreiding

Zijn uw nieuwe wooneisen niet meer binnen de bestaande woning te realiseren, dan is het mogelijk te kiezen voor het uitbreiden van uw woning. Een aanbouw of uitbouw kan ook veel ruimte opleveren. De indeling KING kan u adviseren over de verschillende oplossingen. U kunt hier kijken voor andere uitbreidingsmogelijkheden.

 

 

Uitbreiding Advies
In een persoonlijk gesprek worden varianten voor het uitbreiden van uw woning geschetst. Als architect/bouwtechnoloog kan ik u allerlei mogelijkheden en bouwkundige aanpassingen adviseren, alles onder één dak. Om het gesprek efficiënt te later verlopen is het nodig een bouwkundige plattegrond op schaal van uw woning te hebben.

 

 

Uitbreiding Omgevings (Bouw)vergunningaanvraag
Het gekozen plan wordt verder uitgewerkt tot vergunningsaanvraag tekeningen. Hierbij wordt een compleet tekeningenpakket, met exterieur afwerkstaat, beeldbepalende details en daglichtberekening zodat het aan Bouwbesluit voldoet. Het aanvraagformulier wordt voor u ingevuld, en ik wordt het aanspreekpunt voor de gemeente. Tekeningen op schaal van het gemeentearchief, bestemmingsplan en de kadastrale gegevens dient door de opdrachtgever geleverd te worden.